Als leren moeilijk voor je is:

"Na overal te zijn geweest en verschillende keren, zonder resultaat, VCA-examen te hebben gedaan wist ik het even niet meer. Een collega gaf me de tip om naar Connex Bedrijfsopleidingen te gaan. Ik kende Connex nog wel van de cursussen bij mijn vakopleiding. Zij zijn samen met me aan het werk gegaan. Het was hard werken maar bij het eerstvolgende VCA examen slaagde ik meteen!! Superblij. Bedankt Connex Bedrijfsopleidingen".

Jonathan N.

(ingezonden, geplaatst met toestemming, red.)

Wij kunnen je helpen!

 

Connex Bedrijfsopleidingen heeft mogelijkheden om mensen met leerproblemen te helpen. Misschien kunnen we jou ook helpen, met VCA, BHV, Veiligheid bij wegwerkzaamheden (VBW), Elektro Nen 3140 of één van de andere verplichte cursussen.

Bel met ons centrale nummer (0181- 84 94 46) en geef aan welke cursus je wilt of moet volgen en dat je moeite hebt met leren. Als je het vervelend vindt, laat dan een ander voor je bellen. Mailen mag ook: <Klik hier>.

Niet wachten maar contact opnemen is de oplossing! Meer hoef je niet te doen.

 

Niet blijven tobben, je bent niet de eerste, niet de enige en ook niet de laatste.

 

Het verhaal hieronder mag je lezen, maar het hoeft niet.

 

Nadere toelichting op leerproblemen

Echt niet iedereen leert even gemakkelijk. Dat is per definitie zo. Daarnaast hebben veel mensen, in meer of mindere mate, een leerprobleem. 

Als er al aandacht voor is, is dit meestal nog beperkt. Het wordt dan benoemd maar daar blijft het dan bij. Kreten als: "hij of zij leert moeilijk" of nog vager: "hij of zij kan niet leren". Ondanks dat het fijn is dat er zo aandacht voor het probleem ontstaat is zo'n aanduiding niet voldoende om er een oplossing voor te vinden. Niet of slecht kunnen leren zijn maar containerbegrippen en zeggen niets over het onderliggende probleem. Het (leer)probleem kennen is echt een basisvoorwaarde voor het (kunnen) oplossen ervan.

 

Leerproblemen te over

Het simpele feit dat iemand niet of niet voldoende heeft leren lezen, rekenen en of schrijven is op zichzelf al een (leer-)probleem. We benoemen een onvoldoende lees- en schrijfvaardigheid als ongeletterd- of laaggeletterdheid en als er totaal geen vaardigheid is als: analfabetisme. 

Ook problemen met het geheugen zijn zeer problematisch voor het verwerven en behouden van kennis of vaardigheden. Daarnaast is voldoende concentratievermogen ook een belangrijk aspect.

Ook zijn er nog de problemen met het tot je nemen (verwerken) van taal en / of het moeite hebben met het correct schrijven en of lezen zoals het geval is bij dyslexie (bij problemen met getal -verwerking of rekenen noemen we dit: disgrafische calculectie of discalculie). Dyslexie komt minder vaak voor dan veel reguliere scholen hun leerlingen en ouders lijken te willen laten geloven. In de ruim 30-jarige praktijk van ons instituut is een bonte stoet van mensen langsgekomen met de meest indrukwekkende 'dyslexieverklaringen'. Een aantal van hen (niet alle!) hebben later met ons kunnen concluderen dat ze deze verklaring gelukkig konden weggooien omdat hun leerprobleem van andere aard is. Gelukkig, omdat dyslexie (ook een containerbegrip) nog steeds niet echt op te lossen en heel moeilijk adequaat te verbeteren is.

Helaas kan de dyslexieverklaring op zichzelf een vergrotende factor van leerproblemen worden. Immers, de volgende gedachtereeks kan ontstaan: er is iets met mij, dat is erkend (door school of docent) en dat ligt buiten mijn schuld, dus nu hoef ik niets meer te doen. Maar minder inspanning is altijd funest.

 

Een heel ander en minder algemeen bekend (en soms omstreden) leerprobleem is die van de afwijkende overwegende leerstijl* (J. Vermunt). De niet onomstreden theorie van Vermunt gaat er van uit dat ieder mens drie inzetbare leerstijlen* heeft waarvan één overwegende (dominante) leerstijl. In sommige gevallen vindt het leren ongericht plaats en daarmee wordt er ook wel gesproken over een vierde (de ongerichte) leerstijl. Veel leermiddelen van beroeps- en bedrijfsopleidingen zijn inhoudelijk in een reproductieve vorm gemaakt. Dus wordt er ook op reproductie gericht lesgegeven. 

 

Stel dat je nu zelf (overwegend) een andere leerstijl bezit. Dan is het wellicht inhoudelijk correct wat de (lesstof beschrijft en de)  opleider voor de klas staat te vertellen maar je begrijpt er niets (of weinig van) van. Dit terwijl (het lijkt dat) de mensen naast je dat wel doen. Alsof je als Nederlander in een Chinese klas zit terwijl je de taal niet spreekt. 'Babylonische educatie' lijkt hier wel een passende term.

Soms lukt het (later thuis) om (zelfstandig) met aanspreken van de andere eigen leerstijl(en) de stof nog (deels) te verwerven. Ieder kent wel mensen die zeggen "ik leer later thuis wel, dan snap ik het beter".

 

*Leren is weten en is dus een zaak van ons brein en dan met name van het geheugen. Neurowetenschap verklaart de (weerlegde) leerstijlen (Vermunt) op heel andere wijze in de opdeling van 'het geheugen' in vijf geheugenpaden die allemaal hun eigen taak hebben.

Zo is bekend dat mensen voor het verwerven van feitenkennis veelal het semantische geheugen pad gebruiken. Het vraagt veel van onze hersenen. We noemen dit leren ook wel eens 'blokken'. Oproepen vraagt ook veel energie.

De geconditioneerde routines; denk aan veters strikken, schakelen of fietsen verlopen via het procedurele geheugen. Dit is lastiger te vullen maar makkelijk op te roepen.

Het opslaan van herinneringen en gebeurtenissen vindt voornamelijk plaats via het episodische en het emotionele geheugen en is minder inspannend en gemakkelijker aan te spreken.

 

Als vijfde geheugen pad wordt het zogenaamde automatische geheugen pad aangeduid. Dit geheugen lijkt op het procedurele geheugen maar betreft meer het leren van automatismen zonder dat ze als zodanig specifiek op te roepen zijn. Denk aan taalgevoel of sociale (instinctieve) gedragingen. Geheugenactiviteit die wellicht ongericht of in ieder geval niet bewust op te roepen is.

 

Hiermee is de conclusie van het in meer of mindere mate (niet) toegerust kunnen zijn voor een bepaalde genormaliseerde manier van leren vergelijkbaar is met datgene wat de leerstijlen (met enige fantasie) zouden kunnen duiden.

 

Kort en goed, er zijn een heleboel leerproblemen die mensen kunnen ervaren. Veel meer dan hier beschreven. Het is dan ook altijd de bedoeling om individueel te kijken naar mensen en hun ervaren leerproblematiek. Vaak kunnen we hulp bieden. Geen mens is gelijk, dus de oplossing en de bereikte resultaten ook niet.

 

Cursussen voor bijzondere doelgroepen

Ons enthousiasme voor de onderwijskundige kant van opleiden worden ook toegepast in onze huidige cursussen voor het beroepsleven; zoals VCA, BHV, NEN 3140, Hygiënisch werken  etc. etc.. Het heeft er toe geleid dat Connex Opleidingen en Advies B.V. in de afgelopen jaren al heel veel bijzondere doelgroepen heeft mogen verwelkomen (en helpen). Van ongeletterde medewerkers voor een individueel traject en verschillende SW-instellingen tot het door van regeringswege geïnitieerde project 'De uitdaging' van het Ministerie van Defensie. Uiteraard maken we ook maatwerkopleidingen voor doelgroepen die bijzondere aandacht behoeven. Net zo makkelijk en net zo graag.

 

Individueel onderzoek naar leerproblemen

Bij Connex Bedrijfsopleidingen kennen we de service: individueel onderzoek naar leerproblemen. In principe voor iedereen toegankelijk en een service voor onze vaste klantrelaties. Kern en beweegreden hier voor is niet de commerciële kant van ons instituut maar vooral de maatschappelijke. 

 

Daarom hebben we een praktische set van toetsen* en onderzoeken* die samen met gesprekken, aangepaste leermiddelen, steun en ondersteuning mensen weer op weg helpen naar een betere toekomst en het gewenste diploma of certificaat. Dat is belangrijk voor mensen met leerproblemen, dat is belangrijk voor onze maatschappij en dat is belangrijk voor ons.

 

Individueel onderzoek naar leerniveau of capaciteit

Werkgevers hebben vaak de behoefte om te bepalen of dan wel onder welke voorwaarden een leertraject of omscholingstraject opgestart kan worden bij sollicitanten en of medewerkers. Ook hier kunnen we assisteren.

Copyright 2021-2024

*Connex Opleidingen en Advies B.V. gebruikt uitsluitend eigen materiaal en geen openbare en of gestandaardiseerde (psycho- diagnostische) testen bij haar onderzoeken, toetsingen en of adviezen.


Heb je moeilijkheden met leren en lukt het niet goed? Maar moet je wel een cursusdiploma of certificaat halen voor je werk? Ook dan ben je bij ons op de juiste plek.

 

Connex Opleidingen heeft mogelijkheden om mensen met leerproblemen te helpen. Misschien kunnen we jou ook helpen, met VCA, BHV, Veiligheid bij wegwerkzaamheden (VBW), Elektro NEN 3140 of een van de andere verplichte cursussen.

Bel met ons of mail.

 

Heb je moeilijkheden met leren en lukt het niet goed? Maar moet je wel een cursusdiploma of certificaat halen voor je werk? Ook dan ben je bij ons op de juiste plek.

Vroeger was het al niet makkelijk op school. Nu zit ik op een vakopleiding en lukte het maar niet met VCA. Na 3 keer gezakt te zijn heb ik hulp gekregen van Connex Bedrijfsopleidingen. Elke dag leren, persoonlijke ondersteuning en contact via Whats-app. Ik ben zo een paar weken begeleid, dat werkte zo goed voor mij dat ik nu anders kan leren. Bij het eerstvolgende examen ben ik geslaagd met 82%!!  R.F.

(ingezonden, geplaatst met toestemming, red.)