Professioneel voeren van functioneringsgesprekken (midden- / kader)

 

Matig functionerende medewerkers krijgen meer aandacht en sturing dan de goed functionerende medewerker. Het functioneringsgesprek is er niet alleen voor bedoeld om op geleidde wijze het functioneren te verbeteren daar waar nodig maar ook om de excellente medewerker daarin te bevestigen en te behouden.

Belangrijkste voorwaarde voor een zinvol en professioneel functioneringsgesprek is een geoefend en deskundige leidinggevende. De meeste weerstand tegen dergelijke gesprekken komen voort uit de onvaardigheid van de leidinggevende.  

Doelgroep

De  (midden) kaderfunctionaris (leidinggevende ploegleider -teamchef -e.d.) die verantwoordelijk voor de uitvoering van de functioneringsgesprekken.

 

Inhoud cursus

  • Waarom functioneringsgesprekken
  • Voorbereiding
  • Professioneel voeren van het gesprek;
  • Weerstand;
  • Verbetertrajecten.

Deze cursusinhoud word op NIET bedreigende wijze gegeven.

Je hoeft geen rollenspel te spelen.

 

Cursusgegevens

Individuele en groepsinschrijving mogelijk. Ook als individueel coachingstraject en groeps- of afdelingscoaching mogelijk.

 

Cursusduur:  2 dagen

Cursusprijs: €495,00 (open inschr.) incl. lunch en lesstof.

 

De cursus Professioneel voeren van functioneringsgesprekken kan als 'In company' worden verzorgt. Hierbij vind er uiteraard eerst overleg plaats om de precieze accenten vast te leggen voor deze maatwerkcursus.

 

Ook zeer geschikt als leidraad voor een individuele of groepscoaching.

 

Ontwikkeling voor hoger management gewenst? Vraag naar de individuele trajecten!


Geplande cursus(sen)

Bel of mail voor de mogelijkheden.

 

Email: info@connex.nl

Tel.: 0181- 849446


Impressions