Professioneel voeren van functioneringsgesprekken (midden- / kader)

 

Matig functionerende medewerkers krijgen meer aandacht en sturing dan de goed functionerende medewerker. Het functioneringsgesprek is er niet alleen voor bedoeld om, daar waar nodig, op geleide wijze het functioneren te optimaliseren maar ook om de excellente medewerker te bevestigen en te behouden.

Belangrijkste voorwaarde voor een zinvol en professioneel functioneringsgesprek is een geoefend en deskundige leidinggevende. De meeste weerstand tegen dergelijke gesprekken zijn maar al te vaak terug te voeren op het  gebrek aan vaardigheid bij leidinggevenden.  Maar dat is gelukkig vaak op te lossen!

Doelgroep

De  (midden) kaderfunctionaris (leidinggevende ploegleider -teamchef -e.d.) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de functioneringsgesprekken.

 

Inhoud cursus

  • Waarom functioneringsgesprekken?
  • Voorbereiding.
  • Professioneel voeren van het gesprek.
  • Weerstanden.
  • Verbetertrajecten

Deze cursusinhoud wordt op NIET bedreigende wijze gegeven.

Je hoeft geen rollenspel te spelen.

 

Cursusgegevens

Individuele en groepsinschrijving mogelijk. Ook als individueel coachingstraject en groeps- of afdelingscoaching mogelijk.

 

Cursusduur: 2 dagen

Cursusprijs: €495 p.p. (open inschr.) incl. lunch en lesstof.

 

De cursus Professioneel voeren van functioneringsgesprekken kan als 'In company' worden verzorgd. Hierbij vindt er uiteraard eerst overleg plaats om de precieze accenten vast te leggen voor deze maatwerkcursus.

 

Ook zeer geschikt als leidraad voor een individuele of groepscoaching.

 

Ontwikkeling voor midden of hoger management gewenst? Vraag naar de individuele trajecten!


Uitvoering cursus(sen):

Bel of mail voor de mogelijkheden.

 

Email: info@connex.nl

Tel.: 0181- 849446


Impressions