Referenties en voorbeelden

Connex Bedrijfsopleidingen bestaat formeel sinds 1993 en heeft sinds die tijd mogen samenwerken met een interessante groep opdrachtgevers. Op deze pagina vindt u enkele voorbeelden van aansprekende projecten en klanten.

Marktgericht leidinggeven

Professioneel communiceren

 

Wat

Door SW instelling geïnitieerd project om meewerkend middenkader voor te bereiden en te ondersteunen bij een veranderende marktverhouding. Van aanbodgericht naar marktvraag.

 

Doorlooptijd

Meerdere jaren.

 

Contractpartners 

Connex Bedrijfsopleidingen en GOA leidingtechniek zijn al sinds jaar en dag contractueel aan elkaar verbonden. Zo verzorgt Connex al ruim 17 jaar de randvoorwaardelijke veiigheidscursussen voor GOA en haar SPG 's en ook de CKB erkende opleidingen Kabel leggen en Voorman Kabel leggen.


Landelijke ondersteuning randvoorwaardelijke cursussen GOA

 

Wat

Contractondersteuning. De gemeenschappelijke opleidingsactiviteit in de leidingtechniek (GOA) verzorgt de vakopleiding voor kabel- en leidingmonteurs in Nederland. Connex Bedrijfsopleidingen verzorgt randvoorwaardelijke cursussen en bijbehorende organisatie. Connex Bedrijfsopleidingen ondersteunt haar met de randvoorwaardelijke cursussen en de bijbehorende planning en administratie.

 

Doorlooptijd

Sinds 2002.

 


Klanten:

Onderzoek heeft ons geleerd dat de volgende partijen zich bij ons thuis voelen:

  • 2 grote en div. middelgrote steden
  • 2 grote SW instellingen
  • de top 10 van infra / bouwbedrijven
  • 2 nutsbedrijven
  • 6 branche- en of scholingsorganisaties
  • landelijke organen
  • Defensie
  • en vele zeer gewaardeerde middelgrote en kleinere MKB bedrijven en ZZP-ers uit allerlei branches

Didactische ondersteuning

 

Wat

Diverse partijen zijn ondersteund bij het professionaliseren van leermeesters, trainers en bedrijfsopleiders. Daarnaast zijn vele vertrouwelijke beleidsnota's / onderzoeken uitgevoerd in relatie tot didactiek en bedrijfsopleidingen.

 

'De Uitdaging' Defensie

 

Wat

Van regeringswege geïnitieerd project ondergebracht bij Defensie met als doelgroep herhaald ontspoorde jongeren.

 

Doel

Enerzijds het aanbrengen van enerzijds normen in een gecontroleerde setting (Defensie) en anderzijds zoveel mogelijk realistische startkwalificaties.

 

Doorlooptijd 

Vier jaren in opeenvolgende scholingsperiodes van 3 maanden.


Onderwijsontwikkeling

 

Wat

We ontwikkel(d)en op verzoek ook (alleen) termen, lesstof en of toetsing voor partijen.

 

Voorbeelden

CTBV (Infrafitters);

Kabel leggen (GOA);

Voorman Kabel leggen (GOA);

Kwaliteit in aanleg drinkwater (KIAD);

Commission Test Engineer;

Veilig werken aan de weg (SBW  -Connex);

Teamleider BHV (Tuin);

Meten en Uitzetten (NEVAM);

Hygiënisch werken aan drinkwater (CKB)(SBW, GOA & NBCE);

Basisvh / VOL VCA (Connex en SBW);

Heftruckveiligheid (Connex);

Hoogwerker / autolaadkraan;

Gesprekstechniek en conflicthantering;

Nota nascholing NVD

Veilig werken aan AC leidingen

enz.

 

Leidinggeven, Communicatie en Mediation voor managers

 

Wat

Door stadsdienst Rotterdam ingekocht(e) maatwerktraject(en) om het midden-management te professionaliseren. Uitgevoerd in een combinatie van maatwerktraining en persoonlijke coaching.

 

Doorlooptijd

Meerdere jaren; diverse trajecten van 5 dagen tot meerdere weken.

 


Inmiddels bijna 30 jaar ervaring is bijna 30 jaar:

onderwijsinnovaties, assessments, coaching trajecten, kwaliteitszorg, certificeringstrajecten, arbozorg, termen-ontwikkeling, lesstofontwikkelling, examinering, train de trainer, Risico inventarisaties, gastdocenten, winterscholing, onderzoek, beleidsontwikkeling, en nog veel meer.....


Opleiding- & Onderwijskundige ondersteuning

 

Wat

Medewerkers met leerproblematiek worden getest en gericht ondersteund bij het verwerven van startkwalificaties.

Vooral gericht op (jong) volwassenen. Zie ook www.voorschakelen.nl