Referenties en voorbeelden

Connex Bedrijfsopleidingen bestaat formeel sinds 1993 en heeft sinds die tijd mogen samenwerken met een interessante groep opdrachtgevers. Op deze pagina vindt u enkele voorbeelden van aansprekende projecten en klanten.

Marktgericht leidinggeven

Professioneel communiceren

 

Wat

Door SW instelling geïnitieerd project om meewerkend middenkader voor te bereiden en te ondersteunen bij een veranderende marktverhouding. Van aanbodgericht naar marktvraag.

 

Doorlooptijd

Meerdere jaren.

 

Scholingspartners

Connex Bedrijfsopleidingen is in een aantal gevallen ook de vaste scholingspartners van bedrijven. Denk aan bijvoorbeeld OASEN, RDH, Schadenberg, v Baarsen, Gelderpoort, Stedin, BW, SPG MN en bijvoorbeeld de vakschool van Volker Wessels.

 

Doorlooptijd: meerjarig


Landelijke ondersteuning randvoorwaardelijke cursussen GOA

 

Wat

Contractondersteuning. De gemeenschappelijke opleidingsactiviteit in de leidingtechniek (GOA) verzorgt de vakopleiding voor kabel- en leidingmonteurs in Nederland. Connex Bedrijfsopleidingen verzorgt randvoorwaardelijke cursussen en bijbehorende organisatie. Connex Bedrijfsopleidingen ondersteunt haar met de randvoorwaardelijke cursussen en de bijbehorende planning en administratie.

 

Doorlooptijd

2003-2023.

 


Klanten:

Onderzoek heeft ons geleerd dat de partijen zich bij ons thuis voelen:

  • 2 grote en div. middelgrote steden
  • 2 grote SW instellingen
  • de top 10 van infra / bouwbedrijven
  • 3 Netwerkbedrijven
  • 6 branche- en of scholingsorganisaties
  • Landelijke organen
  • Defensie
  • en vele, zeer gewaardeerde, middelgrote en kleinere MKB bedrijven en ZZP-ers uit allerlei branches

Didactische ondersteuning

 

Wat

Diverse partijen zijn ondersteund bij het professionaliseren van leermeesters, trainers en bedrijfsopleiders. Daarnaast zijn vele vertrouwelijke beleidsnota's / onderzoeken uitgevoerd in relatie tot didactiek en bedrijfsopleidingen.

 

Vakopleidingen

 

Voor de ondergrondse infra werden de vakopleidingen: Kabel leggen en Voorman Kabel ontwikkeld.  Van leerdoel tot examinering. Ook verzorgden wij de volledige uitvoering.

 

Doorlooptijd 2020-2023

'De Uitdaging' Defensie / regering

 

Wat

Van regeringswege (MP) geïnitieerd project ondergebracht bij Defensie met als doelgroep herhaald ontspoorde jongeren.

 

Doel

Enerzijds het aanbrengen van normen in een gecontroleerde setting (Defensie) en anderzijds het aanbrengen van zoveel mogelijk realistische startkwalificaties.

 

Doorlooptijd 

Vier jaren in opeenvolgende scholingsperiodes van steeds 3 maanden.


Onderwijsontwikkeling

 

Wat

We ontwikkel(d)en op verzoek ook (alleen) termen, lesstof en of toetsing (voor partijen).

 

Voorbeelden

Leermeester BBL MBO (SBB) (Connex).

Waterfitter Huisaansl. Nieuwb. CKB (Connex- GOA)

Veilig werken i/d nabijheid Hoogspanning (OASEN-Connex);

Nieuwe BPV methode (didactische praktijkwerkvorm).

Leidinggeven voor meewerkend middenkader;

CTBV (Infrafitters);

Kabel leggen (GOA);

Voorman Kabel leggen (GOA);

Kwaliteit in aanleg drinkwater KIAD (Connex);

Commission Test Engineer (Connex);

Veilig werken aan de weg (SBW  -Connex);

Teamleider BHV (Tuin);

Meten en Uitzetten (NEVAM);

Hygiënisch werken aan drinkw. (CKB)(Connex & NBCE);

Basisvh / VOL VCA (Connex en SBW);

Heftruckveiligheid (Connex);

Hoogwerker / autolaadkraan;

Gesprekstechniek en conflicthantering;

Nota nascholing NVD

Veilig werken aan AC leidingen

Veilig werken aan de weg;

Middenkader functionaris GWW (SBW)

enz.

 

Leidinggeven, Communicatie en Mediation voor managers

 

Wat

Door stadsdienst Rotterdam ingekocht(e) maatwerktraject(en) om het midden-management te professionaliseren. Uitgevoerd in een combinatie van maatwerktraining en persoonlijke coaching.

 

Doorlooptijd

Meerdere jaren; diverse trajecten van 5 dagen tot meerdere weken.

 


Inmiddels ruim 30 jaar ervaring is ook ruim 30 jaar:

onderwijsinnovaties, assessments, coaching trajecten, kwaliteitszorg, certificeringstrajecten, arbozorg, termen-ontwikkeling, leerstofontwikkeling, examinering, train de trainer, Risico inventarisaties, gastdocenten, winterscholing, onderzoek, beleidsontwikkeling, en nog veel meer.....


Opleiding- & Onderwijskundige ondersteuning

 

Wat

Medewerkers met leerproblematiek worden getest en gericht ondersteund bij het verwerven van startkwalificaties.

Vooral gericht op (jong) volwassenen. Zie ook www.voorschakelen.nl

 

Ruim 30 jaren ervaring, dan moet je iets goed doen.

 

Uiteraard kunnen we hier niet volledig zijn voor wat betreft 30+ jaren Beroeps- en bedrijfsopleiding. Belangrijk is:

Wat kunnen we voor jullie organisatie betekenen?