Waarom uw opleider nu onvoldoende resultaat boekt!

Echt resultaat, bedoel ik dan! Als u van het type bent dat al tevreden is als uw medewerker bij de koffieautomaat zegt dat de cursus gisteren heel nuttig was dan kunt u nu afhaken.

 

We bedoelen hier meetbaar resultaat. Resultaat dat objectief en dus keihard vast te stellen is door na enige tijd te meten hoeveel is 'blijven hangen', welke van de vaardigheden echt en correct worden toegepast en welke attitude werkelijk wordt getoond.

 

Maar waarom doet bijna geen enkele organisatie dit? Terwijl het niet bepalen van de ROI (return on investment) van elke andere investering als een doodzonde wordt gezien(?)! Is dat omdat u en ik (diep in ons achterhoofd) wel weten dat we dan enorm schrikken? Hebt u soms ook dat kriebeltje in uw nek?

 

Als dit het geval is moet u zich ernstig afvragen waarom u die enorme bedragen investeert in scholing. Laten we helder zijn. Als er wordt geschoold gebeurt dat vaak voor twee hoofdredenen. De ene motivatie is: het is verplicht vanuit regelgeving (BHV, HACCP, rijbewijzen, VCA, etc.). Even realistisch: als de verplichte diploma's of certificaten gehaald worden is het vaak al goed. Enorm zonde van de gemiste kans maar dat is wel zoals er vaak tegenaan gekeken wordt.

De andere motivatie is dat we er als organisatie iets mee willen of moeten. De medewerkers in kwestie zijn niet (helemaal) op dikte en moeten bijgespijkerd worden of er is verdieping en of vernieuwing gewenst.

 

Heel actueel is dat er nauwelijks voldoende vaklieden beschikbaar komen in de bouw, zorg, metaal e.d. Veel organisaties leiden nu dus zelf op. De kosten kunt u met wat moeite nog wel boven water krijgen. Maar wat is het echte rendement van uw leermeesters, bedrijfsopleiders, bedrijfsdocenten e.d.? Weet u dat? Meet u dat? En ga nu niet het behalen van het examen als resultaat benoemen. Als directievoerder weet u ergens toch ook wel dat zonder voldoende juiste (echte) competente medewerkers uw organisatie uiteindelijk ten dode is opgeschreven(?).  

 

Of er kans op rendement is ligt aan een drietal hoofdfactoren. Hebben de opleidingsdelen wel voldoende inhoudelijke kwaliteit, beheersen uw opleiders de vakinhoud en hebben ze voldoende didactische vaardigheden.

 

Wat is er vaak mis met de inhoud? Heel veel opleidingsdelen missen goede termen die beschrijven wat er (wel en dus ook wat er juist niet) aangebracht moet worden. Hierdoor bestaan opleidingen regelmatig voor 60% uit context en niet uit de leerdoelen. Sommige lesstof (meer dan u zult denken) is geschreven door goed bedoelende (oud) vakmensen en bijklussende (oud) docenten zonder enige opleiding als leerstofontwikkelaar (en zij leveren dit op aan mensen die dit accepteren omdat die vaak net zo weinig expertise bezitten en de fouten niet herkennen). Zonder valide inhoud is echt rendement van uw opleidingsinspanningen nauwelijks mogelijk, dat snapt u ook.

 

Beheersen uw opleiders (nog steeds de nieuwe) vakinhoud? Een flauw Engels gezegde zegt: "those who can do and those who can't teach". Toch bestaat er in organisaties wel de neiging om mensen weg te promoveren naar de afdeling opleidingen. En wat als uw opleider al vijf jaar weg is uit de dagelijkse praktijk hoe relevant is zijn of haar inbreng dan nog?

 

Kort en goed, ik geloof heus wel dat uw opleiders van goede wil, enthousiast en gemotiveerd zijn. Maar daar draait het uiteindelijk niet om. Zijn uw opleiders wel didactisch vaardig genoeg? Snappen ze dat er een enorm verschil zit tussen het overbrengen van informatie en het aanbrengen van informatie? Maar ook dat voor het aanbrengen van informatie er gedegen didactische inzichten en vaardigheden nodig zijn?

 

Zonder didactisch vaardige opleider komt het enige (en beperkte) rendement voort uit het zelflerende vermogen van de leerling / cursist. De onvaardige opleider speelt hier nauwelijks een rol en is dus eigenlijk een kostenpost die u wel kunt missen. Oh, u leidt op via e-learning? Helaas, meer van hetzelfde verhaal (zie ook onze blog: waarom uw digitale opleiding niet werkt).

 

Een didactisch ongeschoolde professional zal snel over dingen heenstappen juist omdat hij of zij professional is.

Omdat voor hem of haar heel veel zo logisch is dat het niet meer wordt herkend als leerstap.

Omdat hij of zij enthousiast is en veel te veel wil vertellen.

Omdat hij of zij snel de weg kwijtraakt zonder (het kunnen maken en lezen van) leer- en lesplannen.

Omdat hij of zij professional is en vooral wil aantonen dat datgene wat hij of zij (al) beheerst vooral heel moeilijk en ingewikkeld is.

Omdat hij of zij mens is en dus ook eigen normen wil ventileren.

 

Is uw opleider dus slecht? Nee, natuurlijk niet. Maar zonder een inhoudelijk valide opleiding en relevante recente vak-ervaring is rendement alleen nog een kwestie van geluk. Maar of ik daar zoveel geld in zou willen blijven steken? Uw opleiders wens ik uiteraard heel veel geluk maar nog veel meer een goede training didactische vaardigheden.

 

Wilt u nu ook niet langer dat 'kriebeltje in uw nek' negeren en het rendement van uw opleidingen laten vaststellen of wilt u uw opleiders een echt goede training aanbieden?

Bel of mail me nu meteen. Misschien wel uw beste ROI ooit.

Direct inschrijven voor onze instructeurscursus? Klik hier! 

 

Met vriendelijke groet,

Dick Hijmensen,

Connex Opleidingen en Advies B.V.

www.connex.nl 

info@connex.nl

0181 849446